tat ca tro choi hay nhat,me.zing.vn],mèo đi câu cá

cuop duong pho 3d,Quan hệ Cổ Đông

Cổ Phiếu

Giao Dịch Cổ Đông
Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Báo Cáo Tài Chính
Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 1/2021 20/04/2021  
Báo cáo Tài chính Mẹ quý 1/2021 20/04/2021  
Báo cáo Tài chính Hợp Nhất năm 2020 (đã kiểm toán) 30/03/2021  
Báo cáo Tài chính Mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) 30/03/2021  
Báo cáo Tài chính Hợp Nhất quý 4/2020 28/01/2021  
Báo cáo Tài chính Mẹ quý 4/2020 28/01/2021  
Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 3/2020 21/10/2020  
Báo cáo Tài chính Mẹ quý 3/2020 21/10/2020  
Báo cáo Tài chính Hợp nhất Bán niên năm 2020 (đã được soát xét) 13/08/2020  
Báo cáo Tài chính Riêng Bán niên năm 2020 (đã được soát xét) 13/08/2020  
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2/2020 29/07/2020  
Báo cáo tài chính Mẹ quý 2/2020 29/07/2020  
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1/2020 28/04/2020  
Báo cáo tài chính Mẹ quý 1/2020 28/04/2020  
Báo cáo tài chính Mẹ năm 2019 24/03/2020  
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 24/03/2020  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2019 16/01/2020  
Báo cáo tài chính Mẹ Quý 4/2019 16/01/2020  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2019 25/10/2019  
Báo cáo tài chính Mẹ Quý 3/2019 25/10/2019  
Báo cáo tài chính Mẹ bán niên đầu năm 2019 14/08/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đầu năm 2019 14/08/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2019 26/07/2019  
Báo cáo tài chính Riêng Quý 2/2019 26/07/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2019 23/04/2019  
Báo cáo tài chính Riêng Quý 1/2019 23/04/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán) 27/03/2019  
Báo cáo tài chính Riêng năm 2018 (đã kiểm toán) 27/03/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4/2018 19/01/2019  
Báo cáo tài chính Riêng quý 4/2018 19/01/2019  
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3/2018 18/10/2018  
Báo cáo tài chính Riêng quý 3/2018 18/10/2018  
Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 (đã được soát xét) 10/08/2018  
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 (đã được soát xét) 10/08/2018  
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018 20/07/2018  
Báo cáo tài chính Riêng Quý 2/2018 20/07/2018  
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2018 20/04/2018  
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2018 20/04/2018  
Báo cáo tài chính công ty mẹ 2017 30/01/2017  
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 30/01/2017  
Cáo Bạch
Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Bản Cáo Bạch 19/02/2019  
Bản Cáo Bạch 06/3/2018  
Công Bố Thông Tin
Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Quyết định niêm yết 07/3/2018  
Thông báo niêm yết 07/3/2017  
Đại Hội Đồng Cổ Đông
Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Báo Cáo Thường Niên
Quy Chế Quản Trị và Quy Chế Công Ty
Văn Bản Ngày Ban Hành Tải Về
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi_NRC_tháng 4/2021 23/04/2021  
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi_NRC_tháng 4/2021 23/04/2021  
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty_NRC_tháng 4/2019 25/04/2019  
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty_NRC 26/05/2018  
Quy Chế Công Ty 29/12/2017  
webmaps